Project van Haarlemse erfgoedinstellingen voor alle leerjaren
van de basisschool
 
  Inleiding
  Erfgoedles
  Leerdoelen
  Lesmateriaal
  Programma's
  Afsluitende les
  Deelname
  Inschrijfformulier
  Inlichtingen en adresgegevens
   
  Wie wat bewaart, heeft wat! is opgezet door ErfgoedEducatie Haarlem, onderdeel van de Stichting Erfgoed Haarlem. In dit schoolbrede project staat het thema bewaren centraal voor alle klassen. Alle deelnemende culturele instellingen hebben een eigen invalshoek gekozen in dit thema en afgestemd op twee van de acht basisschoolgroepen. Boekt u dit programma dan gaat elke groep naar een van de instellingen op bezoek. Uiteraard is per klas een voorbereidende les en verwerkingsles beschikbaar. Het programma wordt afgesloten met een tentoonstelling op school.

Wie wat bewaart, heeft wat! is een doorlopende leerlijn en ontwikkeld voor leerlingen van de basisscholen van Haarlem en omstreken. Door de erfgoedbrede samenwerking maken scholieren kennis met bijna alle erfgoedinstellingen van Haarlem en wordt hun interesse gewekt voor het verleden. Bij de ontwikkeling van het totaalprogramma is goed naar leerkrachten uit het basisonderwijs geluisterd. Er is rekening gehouden met de kerndoelen en er is voor aansluiting gezorgd bij de ontwikkelingsmogelijkheden en diverse belangstellingssfeer van de verschillende leeftijden. Met Wie wat bewaart laten we het belang van het bewaren van het verleden voor de toekomst zien aan de leerlingen.
 
 
 
Op dit moment werken wij hard aan een vernieuwd programma. Dit programma is beschikbaar vanaf najaar 2015. De schoolbrede opzet met bezoek aan de instellingen blijft, het thema bewaren ook. Wat is er nieuw?

Wie wat bewaart, heeft wat! gaat digitaal!
De belangrijkste verandering is dat er een digitale leskist komt met docentenhandleiding, voorbereidende lessen voor het digibord, een digitaal spel en verwerkingsles. Nadat het programma is aangekocht krijgt u de digitale toegang.
   
Het programma is compleet herzien en volgt nu het nieuwe leerplankader van de SLO Kunstzinnige Oriëntatie en Cultuur in de Spiegel in de Praktijk .

U kunt zich nu al opgeven voor het schooljaar 2015/2016. De kosten verbonden aan dit programma zijn per groep € 75,- (inclusief BTW). Vragen? Die kunt u ons per e-mail stellen via erfgoedloket@bibliotheekzuidkennemerland.nl

De deelnemende instellingen zijn: Archeologisch Museum Haarlem, Het Dolhuys, Frans Hals Museum, Grote of Sint Bavokerk, Museum Haarlem, Historische Vereniging Haerlem, Noord-Hollands Archief, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Teylers Museum.